ឈើ Gazebo

  • Wood Gazebo Cedar Gazebo

    ឈើ Gazebo Cedar Gazebo

    ស៊ីដាក្រហមភាគខាងលិចដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងហ្គាហ្សាបរបស់យើងគឺជាឈើថ្នាំសំលាប់មេរោគធម្មជាតិដែលអាចត្រូវបានប្រើដោយផ្ទាល់នៅខាងក្រៅដោយគ្មានការខូចទ្រង់ទ្រាយនិងការបង្ក្រាប។